Hem

Möringan AB ägs och drivs av mig Peter Boije. Bolaget består av 2 delar.

Bolagets huvudfokus är att äga och utveckla olika arrangemang, läs mer om det under fliken - Arrangemang.
Bolaget äger vissa event till 100% och vissa sker genom delägarskap i andra bolag.

Andra delen i bolaget består av konsultverksamhet med olika uppdrag.